کالا 0098

کابل برق وریتی مدل VERITY V_PC7110

ناموجود

کابل برق پاور وریتی مدل  VERITY V_PC7110 طول 1.5 متر بسیار با کیفیت

ناموجود
ناموجود

کابل برق وریتی مدل VERITY V_PC7110

طول 150 سانتی متر

3PIN IEC